7 Şubat 2020’de kuruldu.

Evrensel değerler çerçevesinde, kişilerin öğrenmeye olan meraklarını canlandırmayı hedefleyen, her yararlanıcının bireysel ilgi, ihtiyaç ve potansiyeline odaklanan, insanların bilim ve sanata duyduğu doğal eğilimi destekleyen, demokratik ve barışçıl öğrenme yaklaşımlarından faydalanan, doğa ve yaşam dostu “deneyimle öğrenme” ve “sorgulama” alanları yaratmak ve bu alanlara herkesin erişimini kolaylaştırmak üzere yola koyuldu.